Privolitev za zbiranje osebnih podatkov po GDPR
(General Data Protection Regulation)

Z registracijo v spletno mesto omogočite podjetju Dejan Praprotnik S.P., da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izbira posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Osebno privolitev potrdite sklopu registracije na tem spletnem mestu - ko postanete uporabnik.

Upravljalec spletnega mesta pasme-psi.com je podjetje Dejan Praprotnik S.P., od vas pa zbiramo naslednje podatke:

 • Ime in priimek (opcijsko),
 • Ulica in hišna številka (opcijsko),
 • Poštna številka in pošta (opcijsko),
 • Mobitel (opcijsko),
 • Telefon (opcijsko),
 • Naziv podjetja / psarne (opcijsko),
 • Pasma, ki jo vzrejate (opcijsko),
 • Domača stran (opcijsko),
 • Vaš naslov elektronske pošte.


Za delovanje spletnega mesta uporabljate tudi geslo po vaši izbiri, vendar tega gesla neposredno ne shranimo v podatkovni bazi. Shranjena je le enosmerno zakodirana šifra vašega gesla, ki omogoča preverjanje, če je vnešeno geslo pravilno.

Podatki, ki jih zbiamo, so uporabljeni za vnos in prikaz vaših oglasov na tem spletnem mestu in se ne uporabljajo za noben drug namen.

Opozorilo: uporaba tega spletnega mesta in vnos osebnih podatkov je izključno prostovoljna.

V okviru registracije in strinjanja s pogoji v tem dokumentu, boste vpisali vse potrebne podatke na sledeči povezavi: https://pasme-psi.com/novVzreditelj.php

Nameni za katere se osebni podatki zbirajo:
 • da lahko vnesete vaše oglase, ki bodo prikazani na tem spletnem mestu,
 • da lahko kasneje vaše oglase urejate, dodajate in zbrišete,
 • da s tem vašim potencialnim kupcem omogočite kontakt z vami,
 • za odgovore na vaša morebitna vprašanje,
 • za samostojno urejanje osebnih podatkov, ki jih imate shranjene na tem spletnem mestu.

Osebne podatke zbiramo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Pravna podlaga: Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oziroma privolitve.

Obdelava in uporaba osebnih podatkov: Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

S klikom na gumb "PRIVOLITEV IN REGISTRACIJA" sem seznanjen/-a s tem, da se bodo moji osebni podatki obdelovali izključno s strani podjetja Dejan Praprotnik S.P. in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje.

S potrditvijo te privolitve (to je s klikom na gumb "PRIVOLITEV IN REGISTRACIJA") nadalje izrecno soglašam, da podjetje Dejan Praprotnik S.P. moje osebne podatke obdeluje za naslednje namene:
 • da lahko vnesem svoje oglase, ki bodo prikazani na tem spletnem mestu,
 • da lahko kasneje svoje oglase urejam, dodajam in zbrišem,
 • da s tem svojim potencialnim kupcem omogočim kontakt z mano,
 • za odgovore na moja morebitna vprašanja,
 • za samostojno urejanje osebnih podatkov, ki jih imam shranjene na tem spletnem mestu.

S potrditvijo vseh izbir in s klikom na gumb "Registracija + privolitev", izjavljam, da sem starejši/-a od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne.

Postopki za zagotavljanje pravic posameznika: V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Omenjene zahteve lahko uveljavite znotraj spletnega mesta, po elektronski pošti na naslov info(afna)pasme-psi(pika)com ali pisno na papirju na naslov podjetja Dejan Praprotnik S.P.

Morebitno pritožbo lahko vložite pri nadzornemu organu, v primeru če menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Podjetje Dejan Praprotnik S.P. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovalo zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

Podjetje Dejan Praprotnik S.P. dajalca te privolitve obvešča, da lahko podano privolitev kadarkoli prekliče, z dopisom na naslov podjetja Dejan Praprotnik S.P. ali e-sporočilom na naslov e-pote: info(afna)pasme-psi(pika)com

Osebni podatki so zbrani do preklica s strani lastnika svojih podatkov. Osebni podatki bodo zbrisani tudi po daljši neaktivnosti ali neodzivnosti lastnika teh podatkov.

DPO - Data Protection Officer Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer ali krajše DPO) je tista oseba, ki obdelovalcu ali upravljavcu osebnih podatkov neodvisno pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in novim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). To spletno mesto izpolnjuje pogoje, da deluje brez DPO.